Latvia

DZINTARS

LATVIEŠU KATOĻU STUDENTU UN AKADĒMIĶU APVIENĪBA

Latvian Catholic students and academics' Association

“Deo et patr