Świętowanie Bożego Narodzenia wśród członków MCGP Sri Lanka

28 grudnia 2022 r. MCGP Sri Lanka postanowiło wspólnie świętować narodziny Chrystusa. W wydarzeniu wzięło udział 35 członków. Program rozpoczął się minutą ciszy, aby oddać szacunek zmarłemu ks. Chrispin Leo, kapelan MCGP Sri Lanka. Pamiętaliśmy również o bliskich, którzy w tym roku przeszli do życia wiecznego.
Następnie odbyło się śpiewanie kolęd i prezentacja raportu rocznego przez prezesa Maxwella Ranasingha. Członkowie zaproponowali nazwę ks. Santha Sagara Hettiarachchi nowym kapelanem MCGP Sri Lanka. Kilku przedstawicieli odbyło z nim kilka werbalnych spotkań i jest on chętny do współpracy z ruchem. Należy jednak poinformować o tym Katolicką Konferencję Biskupią i uzyskać jej ostateczną zgodę.

Zauważono, że większość członków przeszła na emeryturę i chciała kontynuować programy stypendialne, aby zapewnić sobie zajęcie. Podkreślili również znaczenie angażowania się w działania społeczne, w szczególności wspieranie członków MCGP, którzy są bezpośrednio zaangażowani w działania społeczne.

Ostatecznie członkowie jednogłośnie zdecydowali, że ci sami urzędnicy będą kontynuować działalność w tym roku.
Pan Maxwell Ranasingha będzie nadal pełnił funkcję prezesa, Aruna Shantha Nonis będzie nadal sekretarzem generalnym, a pan Titus Fernando będzie pełnił funkcję skarbnika.

Następnie społeczność kontynuowała śpiew, taniec i dzielenie się swoimi osiągnięciami życiowymi.

Pozdrawiam serdecznie.

Aruna Shantha Nonis
Sekretarz generalny – MCGP Sri Lanka